Miejsce wybrane na przeprowadzenie próby

Ponieważ w Polsce nie istniał tor owalny, na którym można by przeprowadzić próbę, miescem, które wybrano do jej rozegrania był 30-kilometrowy odcinek starej, betonowej poniemieckiej autostrady na południe od Wrocławia, w Kątach Wrocławskich. Autostrada ta była pozostałością po planowanej trasie Berlin - Gliwice (określanej w III Rzeszy jako Reichsautobahn (RAB), w której wyróżniono dwa odcinki: RAB 9 z Berlina do Wrocławia i RAB 29 z Wrocławia do Gliwic, której budowę rozpoczęto w latach 30-tych XX w.

Poniemiecka autostrada przetrwała bez zmian i większych remontów aż do lat 90. XX w. Przez te kilkadziesiąt lat nawierzchnia drogi wykonana metodą odlewania na miejscu płyt betonowych, uległa deformacji głównie w wyniku przesunięć pionowych płyt oraz ich zużycia w pobliżu styku płyt. Niektórzy złośliwie nazywali ją "najdłuższymi schodami nowoczesnej Europy", nawiązując do tytułu serialu filmowego "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy".

autostrada 480

Fragment mapy drogowej z 1974 r. z widocznym odcinkiem autostrady Wrocław-Legnica, który posłużył jako miejsce rozegrania próby.

(archiwum własne autora)

Próba bicia rekordu prędkości miała miejsce na najdłuższym z trzech odcinków oddanych do ruchu 27 września 1936 r.: Legnica - Wrocław/Bielany Wrocławskie (dł. 70,8 km). Na jej potrzeby zamknięto jedną z nitek autostrady, wyremontowano ubytki i łączenia płyt betonowych, zbudowano dwa nawroty z wymalowanym torem jazdy, tworząc trasę o całkowitej długości 65,192 km. W miejscu przyszłej bazy przygotowano asfaltowe podłoże, a wojsko uczestniczące w przygotowaniach przyszykowało 20 namiotów, które ustawiono na pasie zieleni oddzielającym pasy drogi, spełniając wymogi przepisów FIA dotyczących odległości pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi. Wszystkie punkty sędziowskie wyposażono także w łączność telefoniczną. W połowie pętli wybudowano specjalny najazd do wykonywania przeglądów i ustawiono namiot serwisowy.

W bezpośrednim sąsiedztwie głównej bazy ustawiono, przy pomocy wojska, ogromny napis (litery miały około 8 metrów wysokości): "Fiat 125p w walce o rekord". W poblizu trasy - na pasie zieleni, obok nawrotów - ustawiono również sporej wielkości reklamy firmy Stomil. Niedaleko bazy serwisowej położonej na wysokości Kątów Wrocławskich znajdował się przydrożny zajazd "Oaza". Tą nazwą określano również wszystkie punkty kontrolne, nadając im kolejne numery.