Organizatorzy

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 50-lecia Światowych Rekordów tworzą:

  • Polski Związek Motorowy we Wrocławiu,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
  • Gmina Kąty Wrocławskie

Przewodniczą nim:

  • Marek Prokopowicz – wiceprezes ds. organizacyjnych Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu,
  • Zbigniew Sroka - dr. hab. inż. - Kierownik Katedry Inżynierii Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej,
  • Marcin Wrzesiński – członek zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki

wspierani przez wolontariuszy z Automobilklubu Wrocław, Fundacji Otwartego Muzeum Techniki i Politechniki Wrocławskiej, bazując na doświadczeniach zdobytych przy organizacji imprez motoryzacyjnych (w tym Jubileuszu 40-lecia, w roku 2013).